Välkommen till Bjursås Orienteringsklubb

Om klubben

Klubbinformation: Bjursås OK - Orientering

Postadress Kvarntäkt 39
79021 Bjursås
Telefon/Mobil 0738417635
E-post info@bjursasok.se
Hemsida www.bjursasok.se
Bankgiro 5560-8806
Klubbens swish-nummer: 1230302273
Organisationsnummer 883201-1731
Bildad 1968-12-01
Föreningsnummer 1194-28

Bli medlem

Fram till 2022-12-20 fyller du i formuläret på följande länk och betalar in medlemsavgiften. Medlemskapet löper kalenderår, så i slutet på året kan det vara lämpligt att vänta till efter nyår.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Kort beskrivet:

  • Klubbens medlemsregister är lagrat i Idrotten Online
  • Vi behöver personnummer (med sista 4 siffrorna) för ungdomar upp till 25 år, för att kunna söka LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd)
  • I samband med tävlingar så registreras anmälningar i orienteringsförbundets administrativa system Eventor
  • Medlemsregistret i Idrotten Online är sammankopplat med Eventor
  • I samband med tävlingar så publiceras namn på alla löpare i startlistor och resultatlistor
  • E-postadresser till medlemmarna lagras hos vår internetleverantör för att kunna göra gemensamma utskick till alla medlemmar, eller grupper av medlemmar, e-postadresserna har ingen koppling till medlemmens namn annat än utifall namnet ingår i e-postadressen
  • Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningen på e-post (se klubbinfo) för att ansöka om medlemskap.