Bjursås OK informerar

GPS och smartphone


Använd GPS till hjälp och stöd

Sänk tröskeln för att komma ut

På försök ger vi möjlighet att använda GPS i din smartphone som stöd eller hjälpande hand på vissa av våra arrangemang. Orientering är en tävlingssport och då är det inte tillåtet att använda elektroniska hjälpmedel enligt tävlingsreglerna. Men det finns många tillfällen då det kan vara till nytta att kunna använda din smartphone och GPS, som till exempel:

  • Fler som vågar sig ut på naturpasset
  • Uppföljning av ungdomar, även föräldrar som inte orienterar kan hjälpa till
  • En hjälpande hand till den som vill klättra till en svårare teknisk nivå
  • Banläggaren får hjälp att sätta ut kontrollen vid rätt punkt

Du laddar först ner och installerar en app, läs mer på sidan om appen. För varje arrangemang där vi ger möjlighet att använda gps och smartphone ska du sedan ladda ner en karta till din app, den informationen finns på sidan om kartorna.

Naturpasset 2019

Hämta kartan på länken "Ladda ner kartor" till vänster.

Om du använder dig av den här möjligheten med GPS som hjälp till Naturpasset, skicka oss gärna ett mail och berätta vad du tyckte. Vi är intresserade av att veta om den används. info@bjursasok.se