Bjursås OK informerar

GPS och smartphone


Teknisk information

Internt klubben

Intern information om hur man tekniskt går tillväga.

Skapa TIFF-fil (karta), direkt från Condes (nya metoden)

 • Öppna arrangemanget i Condes och definiera utskriftsområdet till den karta du vill skapa
 • Använd Exportera funktionen i Condes, välj Bitmap:
  Exportera i Condes
 • Använd följande inställningar:
  Exportera i Condes
  • Inkludera karta (fundamentalt)
  • TIF (viktigt)
  • RGB 24 bitar (viktigt)
  • 300 dpi är lämpligt vid skala 1:15000
  • Exportskala 1:10000 ger ännu bättre upplösning vid 300 dpi
 • Skicka den skapade TIF-filen till mobilen, skicka med Bluetooth genom att högerklicka på filen och välja
  "Skicka till" + "Bluetooth enhet"
 • För banläggning är det lämpligast att inte distribuera vilen via hemsidan utan göra en direktöverföring till mobilen. Dropbox kan också vara ett alternativ.
 • Läs mer om appen Avenza, tex för att installerar, på sidan om appen.

Skapa TIFF-fil (karta), via OCAD (gamla metoden)

 • Condes
 • Exportera till OCAD-fil
 • Importera bana i OCAD kartfil
 • Transformera kartans referenssystem till UTM/WGS84, Zone 33 North
 • Exportera den transformerade filen som TIFF
 • Det skapas både en TIF-fil och en world fil (tfw), men tfw-filen används inte av Avenza Maps, tif-filen innehåller den geo-refererande informationen. Det krävs dock att tif-filen är skapad på ett korrekt sätt enligt instruktionerna för OCAD.

Ladda upp kartfilen på hemsidan

I de flesta fall ska kartfilen distribueras via hemsidan.

 • Ladda upp den till rätt mapp på hemsidan
 • Lägg ett lösenord på mappen
 • Uppdatera sidan med kartor
 • Informera deltagarna om lösenordet

Om det är en banläggare som ska ha kartfilen så kan man skicka den med E-post. Mottagaren kan spara den på sin mobil, till exempel i mappen för fotografier, och sedan öppna den lokalt från appen Avenza Maps.

Vid ett arrangemang, t.ex. för uppföljarkartor, men också för deltagare i öppna klasser, så kan man skriva ut QR-koder på ett papper och ha vid starten där man skannar av QR-koden direkt med appen. Kräver givetvis ett någorlunda bra mobilt datanät.

QR kod

Skapa gärna en QR-kod för att enklare kunna ladda ner i Avenza Maps. Det är mycket enklare med en QR-kod än att knappa in en lång web-adress.

 • QR stuff är en bra gratis sida att använda, QR Stuff
 • Observera att http:// måste ingå i länkinformationen för att skapa en QR-kod